Strandby-stien

toppenafdanmark.dk/strandby-stien

Strandby-stien fører dig gennem Strandby by og naturen omkring. Langs med ruten er der opsat informationstavler, som fortæller historier fra byen.

Du kan f.eks. læse om dengang Tordenskjold gæstede byen, eller om dengang der blev fundet gas i Strandby. Der er også information om ”Strandbyskatten”, der blev fundet af to unge mænd i 2012. Skatten indeholder en række mønter og andre genstande, der stammer fra vikingetiden.

Stien kommer også forbi det sted ved Elling Å, hvor der er fundet skibe fra jernalderen. Mest kendt er Ellingåskibet der er udstillet på Bangsbo museum.

Du kommer også forbi fugletårnet, hvor fugleinteresserede kan iagttage de mange fugle der trækker ind over strandengene. Strandby-stien er ca. 7 km. lang og den kan følges fra parkeringspladsen ved ”Hundeskoven” ved Bannerslund, fra stationen eller fra havnen.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation